Hva har skjedd

Vi startet korøvelsene tirsdag 7. januar 2020 og vi har fått en ny sopran.

 

Vår 75års dag ble markert med flott kake på korøvelsen 8. januar.

Årsmøtet ble avholdt 12. februar 2020

17. mars 2020 Siden vi ikke kan møtes til øvelser pga Covid 19 prøver vi oss på videoøvelser i tiden framover.

19. mai 2020 Vi gjeninnfører korøvelser i Menighetshuset, og møtes til både gruppeøvelser og fellesøvelser her, med 2m avstand mellom stolene.

26.05.2020  Vi måtte desverre avlyse vår "ønskekonsert" som skulle vært et samarbeidsprosjekt med musikkensemblet Nevergreens.

10.10.2020 Vi sang ved åpning av fellesutstilling "Kunst rett vest" på Tofte.

24.10.2020 Vår 75års jubileumskonsert ble avholdt i Teglen kirke og kultursenter med stor suksess.

03.11.2020 ble vår første "huskonsert" avholdt i Røyken Menighetshus.