Hva har skjedd

Vi startet korøvelsene tirsdag 7. januar 2020 og vi har fått en ny sopran.

 

Vår 75års dag ble markert med flott kake på korøvelsen 8. januar.

Årsmøtet ble avholdt 12. februar 2020