hva har skjedd

Vi har startet sangøvelsene 2018

tirsdag Midtbygda skole: damer 19:00-20:15 menn 20:15-21:30

onsdag Røyken menighetshus: fellesøvelse 19:00-21:30

Onsdag 14. februar ÅRSMØTE

 

VÅRFESTEN BLE AVHOLDT PÅ KORNMAGASINET FREDAG 13. APRIL

DET BLE EN HYGGELIG KONSERT PÅ BRÅSET OG VI MÅTTE LOVE AT VI SNART KOM TILBAKE

ØNSKEKONSERTEN 23. MAI 2018 BLE EN STOR SUKSESS BILDET ER TATT AV EN TILHØRER

VI GA ALT I "KORIADEN" I TEGLEN, SPIKKESTAD KIRKE OG KULTURSENTER 31. MAI

21. august 2018

Vi fikk to nye medlemmer; en alt og en sopran.Smiler

 

28. august 2018 fikk altene en prosjektsanger i sine rekker.

Vi deltok på Røykenmila med sang og egen stand.