hva har skjedd

Vi har startet sangøvelsene 2018

tirsdag Midtbygda skole: damer 19:00-20:15 menn 20:15-21:30

onsdag Røyken menighetshus: fellesøvelse 19:00-21:30

Onsdag 14. februar ÅRSMØTE

 

VÅRFESTEN BLE AVHOLDT PÅ KORNMAGASINET FREDAG 13. APRIL