Standard side

Vi har startet sangøvelsene

tirsdag Midtbygda skole: damer 19:00-20:15 menn 20:15-21:30

onsdag Røyken menighetshus: fellesøvelse 19:00-21:30