neste konsert

Bråset Bo og Behandlingssenter

Tirsdag 17. april kl. 11:00

Vi synger utdrag fra fjorårets høstkonsert

"Mandeltrea står å blømer"