norsk sangerforum

Røyken Vokalensemble er tilknyttet Norsk Sangerforum.

Norsk sangerforum:

Er en landsomfattende organisasjon for korsang i Norge

Er et nettverk for enkeltkor og distriktsorganisasjoner - og også for enkeltpersoner og festivaler

Er medlem av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, og samarbeider med musikkrådet lokalt, regionalt og sentralt

Samarbeider med andre kororganisasjoner og øvrige musikkorganisasjoner

Samarbeider med FONOKO (Foreningen Norske Kordirigenter) i dirigentspørsmål

 http://www.sangerforum.no/organisasjon/medlemskor/buskerud/ Logger du deg inn på denne linken vil du se hvilke kor i Buskerud som er medlem av NSF.

Kontakt oss på sangerforum@musikk.no  Dette er adressen vi, RVE, bruker for å annonsere våre konserter.

På adressen  www.sangerforum.no  kan du se mer om organisasjonen og dens aktiviteter. Vi, RVE, annonserer våre store konserter på deres nettside.