de utvalgte

 Arkivar:  Odd Kolbergsrud

 

 FK2019: Festkomitéen som arrangerer vår- og høstfest består av:

                    Dagrun. Gro, Petter, Einar og Dag

                    

 Revisorer:    Dag Hoftun Knutsen

                             Signe Vangen

 

 

 Repertoarkomitéen:     Torunn Gaarder

                                             Ann Mari Kjærsund

                                             Dirigenten (fast medl.)

 

 Stemmeledere:  sopran   Ann Mari Kjærsund

                                   alt         Jennifer Aadnekvam

                                   tenor     Truls Lind

                                   bass       Johnny Silberg

 

 Valgkomité:  Berit Fønstelien

                             Hege Brun-Gulbrandsen

 

Redaktør for hjemmeside og FB-side:  Grete Nyhoff