de utvalgte

Kul Arkivar:  Odd Kolbergsrud

 

Kul FK2017: Festkomitéen som arrangerer vår- og høstfest består av:

                    Anne, Johnny, Berit F og Arne

 

Kul Revisorer:    Johnny Silberg og Dag Hoftun Knutsen

 

Kul Repertoarkomitéen:     Torunn Gaarder

                                               Ann Mari Kjærsund

                                               Dirigenten (fast medl.)

 

Smiler Stemmeledere:  sopran   Ann Mari Kjærsund

                                   alt         Jennifer Aadnekvam

                                   tenor     Truls Lind

                                   bass       Johnny Silberg

 

Kul Valgkomité:  Einar Lund Prestrud

                             Johnny Silberg

 

KjærlighetRedaktør for nettside og FB-side:  Grete Nyhoff