hva skjedde i 2012

Konserter og andre aktiviteter

14.-15. april  "Plassen forteller". Industri- og arbeiderhistorisk forestilling under kulturdagene i Røyken. Stykket ble skrevet og regissert av kulturmedarbeider i Røyken Kommune, Grethe Utvei, som også er medlem i koret. Medvirkende var RVE, barnekor fra Røyken Kulturskole, Steen Vidar Larsen forteller og div. instrumenter, Rino Larsen på bass og Jørgen Sundequist på trekkspill. http://www.youtube.com/watch?v=XDyg6UJ-rE4&feature=plcp

21. april  Vårfest. Festkomitéen besto i 2012 av Anne, Berit R., Signe W., Grete, Arne og John Peder. Festen ble innledet med en eventyrforestilling basert på en miks av "Plassen forteller" og eventyret om Gullhår og de tre bjørnene, laget av Anne og fremført av FK12. Hyggelig sammenkomst med god mat fra Annes Catering, drikke etter behag, allsang, konkurranser og utlodning.

8. juni  Sang i Røyken kirke under Birgit Wiigers begravelse.  Birgit Wiiger grunnla vårt kor i 1945. Hun var i flere år hjelpedirigent og solist og ble 5. januar 1960 utnevnt til æresmedlem av koret.

13. juni ønskekonsert i Røyken menighetshus  Vi hadde en ønskeliste på 47 innøvde nummer. Programmer besto av sanger fra "Plassen forteller", Taube, Bellman, spirituals, norsk kirkemusikk, utenlandsk kirkemusikk og diverse viser av forskjellige komponister.

21. juni  Sang under avslutning på Røyken vderegående skole.

19. juli  Sang i Røyken kirke under begravelsen til vårt mangeårige medlem, og dyktige reiseleder, Britt Nina Silberg. Britt Nina var fast medarbeieder i vårt medlemsblad NOTA BENE i perioden 1990-1992.

7. november  Herrene deltok med utdrag fra "Plassen forteller" under lokalhistorisk arrangement i Hyggenhuset.

8. november  Sang i Asker kapell under begravelsen til Karen Sofies svigermor Randi Rosenberg. Randi Rosenberg likte å høre koret synge og var hyppig gjest på våre konserter. Hun tok kurs i bokbinding som pensjonist og mange av våre medlemmer har fått restaurert sine gamle bøker av henne.

9. november  Høstfest med omvisning på loftet i Kornmagasinet.  Følgende medlemmer fikk hedersbevis for sitt mangeårige medlemskap: 40 år; Petter Knutsen , 30 år;Gro Buen, Arne Eide, Torunn Gaarder og Jennifer Aadnekvam, 20 år; Hege Brun-Gulbrandsen og Dag Hoftun Knutsen, 15 år; Ann Mari Kjærsund og Ronald Kjærsund og 10 år; Else Mercoll.

11. november  "Rødt hjerte, Blå toner" i Sekkefabrikken kulturhus. Jazz- og ragtimepianist Morten Gunnar Larsen trakterte flygelet og vi sang utdrag fra "In Dahomey", "Treemonisha", "Porgy and Bess", div spirituals mm.

10. desember  Sang i Sekkefabrikken på juletilstelning for pensjonister i regi av Røyken Kommune. To medlemmer av korets eget ukuleleorkester, "Ukulele ladies" spilte med på et par av sangene sammen med sin læremester Dag. H. Knutsen.

23. desember  "A Festival Of Nine Lessons And Carols" i Røyken kirke. Etter konserten fikk vi en lang og god omtale i Drammens Tidende.

23. desember  Korets årlige julekonsert i Røyken kirke. Også i år fikk vi med oss Tor Johnstad på orgel og piano, solistene Randi Gunn Tanem og Synnøve Fasmer Karlsen, og "englekoret" på galleriet, Elses søstre, hvorav en, Ellen Johanne har blitt fast medlem av vårt kor.