"sjefen"

dirigenten

 
   
  Inger-Marie Wattum Kolbergsrud 

i 2018 hadde Inger Marie vært korets dirigent i 50 år.  

      BLE TILDELT RØYKEN KOMMUNES KULTURPRIS 2016


 

   
Siden 1968 har Inger-Marie dirigert koret. Hun er utdannet ved Barrat-Dues Musikkinstitutt og Norges Musikkhøgskole.

Hun styrer "skuta" med stø hånd og under hennes ledelse har koret gjennomført mange store prosjekter:

1976 "Spelemann på taket"

1980-1981 "Porgy and Bess"

I 1982 ble koret tildelt Røyken kommunes første kulturpris.

1983 "Tryllefløyten" ble spilt 5 ganger i Drammens teater og 4 ganger i Asker kino.

1984-1985 "Tremonisha"

1986 11 konserter: 2 med Ruth Reese og Morten Gunnar Larsen, 2 med Drammen Byorkester, 1 med Ytre Suløens Jass-ensemble, 3 i Røyken kirke, 1 på Torvbråten skole og 2 på Buskerud Sentralsykehus

1987 2 konserter med Ytre Suløen Jass-ensemble og felespiller Petter Eide i Fjærland og Førde

1988 14 opptredener

1989 14 konserter

1990 "Messe Solenelle" av Rossini i 4 kirker

1991 20 konserter

1992 Urframførelse av "Ode til St. Cecilia"

1993 150 års jubileum for Edvard Griegs fødsel, konserter i Drammen, Røyken, Blaafarveværket, Bergen by og Troldhaugen

Dette er bare noe av det som er gjort i disse årene.