styret

Årsmøtet i RVE ble avholdt 14. februar 2018 og følgende styre ble valgt:


STYRELEDER:      Truls Lind

NESTLEDER:        Marthe Krane

SEKRETÆR:         Dagrun Høyem

ØKONOMILEDER:  Ronald Kjærsund
      

STYREMEDLEM:    Petter Knutsen