styret

Årsmøtet i RVE ble avholdt 8. februar 2017 og følgende styre ble valgt:


STYRELEDER: Karen Sofie Aasgaard

NESTLEDER:   Truls Lind

SEKRETÆR:    Dagrun Høyem

KASSERER:     Ronald Kjærsund
      

STYREMEDL.:  Petter Knutsen