styret

Årsmøtet i RVE ble avholdt 13. februar 2019 og alle tok gjenvalg:


STYRELEDER:      Truls Lind

NESTLEDER:        Marthe Krane

SEKRETÆR:         Dagrun Høyem

ØKONOMILEDER:  Ronald Kjærsund
      

STYREMEDLEM:    Petter Knutsen