Røyken Vokalensemble

Velkommen til hjemmesiden vår

Lørdag 26. oktober skal vi fremføre Faurés "Requiem" i Teglen kirke og kultursenter i Spikkestad. Røyken kirkekor vil gjerne samarbeide med oss om denne fremførelsen og vi ønsker også å invitere prosjektsangere til å delta.
Kunne du tenke deg å synge med oss er du hjertelig velkommen på våre korøvelser.  

Vi øver på Midtbygda barneskole TIRSDAGER 
damer 19:00 - 20:15
menn   20:15 - 21:30

i Røyken menighetshus ONSDAGER
fellesøvelse 19:00 - 21:30

DU VELGER SELV OM DU VIL ØVE EN ELLER TO GANGER PR. UKE